Andersomdenken

Andersom denken of anders omdenken…… dat is er nodig om voor iedereen het volgen van een beroepsopleiding mogelijk te maken. Een beroepsopleiding waardoor jij je talenten kunt ontwikkelen, zodat jij jouw plek op de arbeidsmarkt kunt veroveren.

 

Als neurodivergent vriendelijke coach wil ik jou graag begeleiden binnen het beroepsonderwijs. Samen kijken we hoe jouw neurodivergente brein werkt en gaan we op onderzoek uit om te zien waar jij begeleiding bij nodig hebt. Ik werk vanuit de 3 V’s : veiligheid, vertrouwen en verbinding.

Andersomdenken

Andersom denken of anders omdenken…… dat is er nodig om voor iedereen het volgen van een beroepsopleiding mogelijk te maken. Een beroepsopleiding waardoor jij je talenten kunt ontwikkelen, zodat jij jouw plek op de arbeidsmarkt kunt veroveren.

Als neurodivergent vriendelijke coach wil ik jou graag begeleiden binnen het beroepsonderwijs. Samen kijken we hoe jouw neurodivergente brein werkt en gaan we op onderzoek uit om te zien waar jij begeleiding bij nodig hebt. Ik werk vanuit de 3 V’s : veiligheid, vertrouwen en verbinding.

Over mij

Andersomdenken heeft zich de afgelopen jaren steeds verder gevormd. Sinds ik zelf kinderen heb en in het MBO onderwijs werk loop ik er tegenaan dat het onderwijs zo is ingericht dat het voor studenten met een neurodivergent brein een lastige opgave is. Van daaruit is andersomdenken geboren.  Anders denken = anders kijken = anders doen

Naast vakdocent ben ik ook medewerker passend onderwijs en begeleid ik studenten met een ondersteuningsvraag vanuit passend onderwijs.

{

Er moet veel meer nadruk worden gelegd op wat je kan doen in plaats van wat je niet kan doen.   – Temple Grandin

Dit zijn studenten met AD(H)D, Autisme, Dyslexie, Gilles de La Tourette, NAH en angststoornissen. Iedere student is uniek, maar niet voor iedere student verloopt de opleiding in het beroepsonderwijs zonder al te veel stress en obstakels. Ik ben bekend met de MBO-structuur en daardoor kan ik jou ook gericht ondersteunen.  Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn daarin de kernwaarden die de basis vormen van mijn begeleiding.

Naast het begeleiden van studenten geef ik ook trainingen/workshops aan onderwijsteams. Met als doel om het neurodivergente brein als uitgangspunt te nemen en docenten juist aan te leren sluiten bij een brein dat anders werkt, andersomdenkt. Dat vraagt om andere mogelijkheden, andere oplossingen en een andere aanpak in de dagelijkse onderwijspraktijk, de stages en examens.

Verder coach ik zorgprofessionals die graag meer inzicht willen krijgen in hun eigen gedrag dat gericht is  op de client.

Astrid van der Ven – Andersomdenken 

Mijn missie

Anders denken = anders kijken = anders doen

Mijn missie is om binnen het onderwijs het begrip neurodivergentie meer bekendheid te geven. Daardoor is het ook mogelijk om ruimte te creëren en het onderwijs passend te maken voor studenten bij wie hun brein andersomdenkt. Dit doe ik door studenten in het beroepsonderwijs te ondersteunen tijdens hun studieloopbaan op school.  Door te coachen op de stage/werkplek. Daarnaast geef ik ook workshops en trainingen aan onderwijsteams en gastlessen in de klas. Ik werk daarin ook altijd samen met een ervaringsdeskundige.

Drie kernwaarden

Veiligheid

In veiligheid kun je denken, leren en groeien.

Vertrouwen

Door eerlijk, integer, betrouwbaar en respectvol naar elkaar toe te zijn geven we elkaar de ruimte om te kunnen zijn wie we zijn.

Verbinding

Samen en naast elkaar, wederzijds begrip en connectie.

Maar wat is in het kort neurodivergentie?

De benadering van neurodivergentie nodigt uit om te kijken naar het totaalbeeld van een persoon. Door alle breinen als divers te benaderen (neurodivers) ontstaat er meer gelijkwaardigheid. Iedereen heeft namelijk sterke en zwakke kanten. Op deze manier word je nieuwsgierig naar de sterke kanten van een persoon, want daar zitten de mogelijkheden en het plezier.

Wat ik belangrijk vind is dat dat mensen beseffen dat er geen sprake is van een afwijking van ‘wat normaal is’. Je hebt geen stoornis of handicap, maar je brein is net wat anders gestructureerd dan wat de meesten in onze samenleving (neurotypisch).

De verbindingen in de hersenen zijn niet bij iedereen hetzelfde. Een neurodivergent brein heeft de voorkeur voor het gebruiken van de rechterhersenhelft. De beelddenkers, de creatieve denkers die het totaalconcept zien. Zij hebben vooral een voorkeur voor visuele aspecten en gevoelsaspecten. Maar ook is er sprake van een hoge prikkelgevoeligheid.

De voorkeur voor de linkerhersenhelft is de reden dat jij zaken anders aanpakt en hierin anders handelt. De behoefte om problemen en taken vanuit het geheel te benaderen en te (over)zien is dan ook erg groot. Je wilt begrijpen en weten wat het nut of doel is van de opdracht/handeling. Dit is erg belangrijk voor de uitvoering ervan. Als het totaal plaatje helder is kan de taak opgepakt worden. Je bent dus niet slordig, langzaam, lui of ongemotiveerd. Je wilt vooral duidelijkheid en een passend compleet totaalplaatje voordat je kunt beginnen.

Binnen het onderwijs wordt er nog te weinig rekening gehouden met de neurodivergente breinen. Het onderwijs is vaak talig ingericht wat goed past bij lijndenken,  stap-voor-stap denken en lineair denken wat past bij de linkerhersenhelft.  De meeste onderwijsmethoden en werksituaties zijn hierop afgestemd. De methode bestaat vaak uit veel talige informatie en stap-voor-stapopdrachten.

Doordat jouw divergente brein andersomdenkt kan het zijn dat je je herkent in de onderstaande punten:

  • Plannen en organiseren: Loop je vast in het regelen van je agenda, doordat je geen overzicht hebt? Vind je het moeilijk om je werk te plannen & organiseren?
  • (Examen) opdrachten: Vind je het lastig de gehele opdracht stap voor stap uit te werken, hoofd- en bijzaken te scheiden? Krijg je de tekst niet op papier, maar kun je het wel verwoorden. Je opdrachten zijn veel te gedetailleerd. Wil je weten waar je recht op zou kunnen hebben als toets- en examenaanpassingen?
  • Stress, overprikkeling en communicatie: Ervaar je overprikkeling, stress, onzekerheid en faalangst? Vind je het lastig om te communiceren en je verhaal duidelijk over te brengen? Worden je oplossingen niet gehoord? Heb je het gevoel je altijd te moeten aanpassen? Vind je het moeilijk om een ander om hulp te vragen?
  • BPV: Is je werkplek/stageplek passend bij jou? Heb je ondersteuning nodig bij het kennismakingsgesprek of de begeleidingsgesprekken?

 

Individuele begeleiding

Loop je vast in het MBO? Heb je moeite met het maken van BPV opdrachten en/of examens?

Training onderwijsteams

Loop je er als onderwijsteam tegenaan dat studenten anders denken,  moeite hebben om opdrachten te vertalen naar de praktijk?

Coaching voor zorgprofessionals

Werk je als zorgprofessional? Dan weet je dat het uitdagend en complex werk is.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken neem dan contact op met mij via dit formulier. Je kunt aangeven op welke manier je graag door mij benaderd wilt worden.