Andersomdenken

Andersom denken of anders omdenken…… Hoe fijn zou het zijn als we anderen duidelijk konden maken hoe ons brein anders werkt (neurodivergent). Als we elkaar duidelijk kunnen maken wat ieders voorkeur in werkwijze, samenwerking of communicatie is dan kunnen we op die manier beter afstemmen op elkaar. Daardoor ervaar je ook minder stress en uitputtende emoties.

 

En wat zou het heerlijk zijn als jij meer energie over hebt, je beter kunt concentreren, je beter slaapt, het malen in je hoofd tot stilstand kunt brengen en dat je minder last van hersenmist hebt. Kortom meer veerkracht hebt.

Chronische stress en overprikkeling is ongezond en kan leiden tot een verschillende lichamelijke en psychische klachten en ziektes. Je hoofd draait overuren en laat van zich horen (dat energie slurpende stemmetje in je hoofd). Dat gaat vaak heel geleidelijk.

Doordat je altijd aan staat herken je kleinste signalen die duiden op stress niet meer. Stress wordt een ‘nieuw normaal’ en de klachten neem je voor lief. Maar dan komt het moment dat je lijf aangeeft: het is genoeg zo!

 

 

Hartcoherentie is kort gezegd het tegenovergestelde van stress. Lichaam en geest zijn een eenheid. Het een kan niet zonder het ander. Daar waar ons brein de controlekamer is, zo heeft ons lijf een eigen intelligentie. Alles wat we ervaren, kunnen we voelen met en in ons lichaam. En we geven er betekenis aan in ons hoofd. De bijbehorende emoties zijn als het ware de ondertiteling van onze ervaringen

Als gecertificeerd hartcoherentiecoach werk ik met het stressreductie programma “Werken aan veerkracht” van  HeartMath® Benelux

Andersomdenken

Andersom denken of anders omdenken…… Hoe fijn zou het zijn als we anderen duidelijk konden maken hoe ons brein anders werkt (neurodivergent). Als we elkaar duidelijk kunnen maken wat ieders voorkeur in werkwijze, samenwerking of communicatie is dan kunnen we op die manier beter afstemmen op elkaar. Daardoor ervaar je ook minder stress en uitputtende emoties.

En wat zou het heerlijk zijn als jij meer energie over hebt, je beter kunt concentreren, je beter slaapt, het malen in je hoofd tot stilstand kunt brengen en dat je minder last van hersenmist hebt. Kortom meer veerkracht hebt.

Chronische stress en overprikkeling is ongezond en kan leiden tot een verschillende lichamelijke en psychische klachten en ziektes. Je hoofd draait overuren en laat van zich horen (dat energie slurpende stemmetje in je hoofd). Dat gaat vaak heel geleidelijk.

Doordat je altijd aan staat herken je kleinste signalen die duiden op stress niet meer. Stress wordt een ‘nieuw normaal’ en de klachten neem je voor lief. Maar dan komt het moment dat je lijf aangeeft: het is genoeg zo!

Hartcoherentie is kort gezegd het tegenovergestelde van stress. Lichaam en geest zijn een eenheid. Het een kan niet zonder het ander. Daar waar ons brein de controlekamer is, zo heeft ons lijf een eigen intelligentie. Alles wat we ervaren, kunnen we voelen met en in ons lichaam. En we geven er betekenis aan in ons hoofd. De bijbehorende emoties zijn als het ware de ondertiteling van onze ervaringen

Als gecertificeerd hartcoherentiecoach werk ik met het stress redeuctie programma “Werken aan veerkracht” van  HeartMath® Benelux

Over mij

Andersomdenken is het resultaat van de reis die ik de afgelopen jaren heb afgelegd. Vanuit eigen ervaringen en diverse opleidingen ben ik ook autismevriendelijk coachMaster. Daarnaast werk inmiddels 22 jaar in het MBO onderwijs en ik loop er regelmatig tegenaan dat het onderwijs zo is ingericht dat het voor studenten met een neurodivergent (anders bedraad) brein een lastige opgave is. Van daaruit is andersomdenken geboren.  Anders denken = anders kijken = anders doen

{

Er moet veel meer nadruk worden gelegd op wat je kan doen in plaats van wat je niet kan doen.   – Temple Grandin

Naast vakdocent ben ik ook coördinator begeleiding & ondersteuning binnen mijn onderwijsteam. In die rol begeleid ik studenten met een ondersteuningsvraag vanuit passend onderwijs. Dit zijn studenten met neurodivergente breinen (B.v. AD(H)D, Autisme, Dyslexie, Gilles de La Tourette, NAH en angststoornissen. Iedere student is uniek maar niet voor iedere student verloopt de opleiding in het beroepsonderwijs zonder al te veel stress en obstakels. Door mijn kennis en ervaring in te zetten kan ik je begeleiden op je opleiding maar ook op de werkvloer . Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn daarin de kernwaarden.

Naast het begeleiden van studenten/werknemers geef ik ook trainingen/workshops aan onderwijsteams of teams en leidinggevende op de werkvloer. Met als doel om het neurodivergente brein als uitgangspunt te nemen en docenten/collega’s te leren aansluiten bij een brein dat anders werkt, andersomdenkt. Dat vraagt om andere mogelijkheden, andere oplossingen en out of the box oplossingen om zo alle talenten van iedereen optimaal te kunnen benutten.

Omdat stress een grote factor is die zorgt voor energielekken en uitgeblust zijn door het constante aanpassen aan de omgeving werk ik ook met het HeartMath® stressreductieprogramma “werken aan veerkracht”

Verder coach ik onderwijs en zorgprofessionals bij het re-integreren op de werkplek door met hartcoherentie aan de slag te gaan.  Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat dit stressreductie programma mooie resultaten biedt.

Astrid van der Ven – andersomdenken 

Naast vakdocent ben ik ook coördinator begeleiding & ondersteuning binnen mijn onderwijsteam. In die rol begeleid ik studenten met een ondersteuningsvraag vanuit passend onderwijs. Dit zijn studenten met neurodivergente breinen (B.v. AD(H)D, Autisme, Dyslexie, Gilles de La Tourette, NAH en angststoornissen. Iedere student is uniek maar niet voor iedere student verloopt de opleiding in het beroepsonderwijs zonder al te veel stress en obstakels. Door mijn kennis en ervaring in te zetten kan ik je begeleiden op je opleiding maar ook op de werkvloer . Veiligheid, vertrouwen en verbinding zijn daarin de kernwaarden.

Naast het begeleiden van studenten/werknemers geef ik ook trainingen/workshops aan onderwijsteams of teams en leidinggevende op de werkvloer. Met als doel om het neurodivergente brein als uitgangspunt te nemen en docenten/collega’s te leren aansluiten bij een brein dat anders werkt, andersomdenkt. Dat vraagt om andere mogelijkheden, andere oplossingen en out of the box oplossingen om zo alle talenten van iedereen optimaal te kunnen benutten.

Omdat stress een grote factor is die zorgt voor energielekken en uitgeblust zijn door het constante aanpassen aan de omgeving werk ik ook met het HeartMath® stressreductieprogramma “werken aan veerkracht”

Verder coach ik onderwijs en zorgprofessionals bij het re-integreren op de werkplek door met hartcoherentie aan de slag te gaan.  Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat dit stressreductie programma mooie resultaten biedt.

Astrid van der Ven – andersomdenken 

Mijn missie

Anders denken = anders kijken = anders doen

Mijn missie is om binnen het onderwijs en op de werkvloer het begrip neurodivergentie meer bekendheid te geven. Daardoor is het ook mogelijk om ruimte te creëren en het onderwijs of de dagelijkse werkpraktijk passend te maken voor studenten/werknemers bij wie hun brein andersomdenkt. Dit doe ik door studenten in het beroepsonderwijs te ondersteunen tijdens hun studieloopbaan op school.  Door werknemers te coachen op hun werkplek. Daarnaast geef ik ook workshops en trainingen aan onderwijsteams, teams en leidinggevenden op de werkvloer. Ik werk daarin ook regelmatig samen met een ervaringsdeskundige.

Drie kernwaarden

Veiligheid

In veiligheid kun je denken, leren en groeien.

Vertrouwen

Door eerlijk, integer, betrouwbaar en respectvol naar elkaar toe te zijn geven we elkaar de ruimte om te kunnen zijn wie we zijn.

Verbinding

Samen en naast elkaar, wederzijds begrip en connectie.

Maar wat is in het kort neurodivergentie?

De benadering van neurodivergentie nodigt uit om te kijken naar het totaalbeeld van een persoon. Door alle breinen als divers te benaderen (neurodivers) ontstaat er meer gelijkwaardigheid. Iedereen heeft namelijk sterke en zwakke kanten. Op deze manier word je nieuwsgierig naar de sterke kanten van een persoon, want daar zitten de mogelijkheden en het plezier.

Wat ik belangrijk vind is dat dat mensen beseffen dat er geen sprake is van een afwijking van ‘wat normaal is’. Je hebt geen stoornis of handicap, maar je brein is net wat anders gestructureerd dan wat de meesten in onze samenleving (neurotypisch). 

De verbindingen in de hersenen zijn niet bij iedereen hetzelfde. Een neurodivergent brein heeft de voorkeur voor het gebruiken van de rechterhersenhelft. De beelddenkers, de creatieve denkers die het totaalconcept zien.  Zij hebben vooral een voorkeur voor visuele aspecten en gevoelsaspecten. Maar ook is er sprake van een hoge prikkelgevoeligheid.

De voorkeur voor de linkerhersenhelft is de reden dat jij zaken anders aanpakt en hierin anders handelt. De behoefte om problemen en taken vanuit het geheel te benaderen en te (over)zien is dan ook erg groot. Je wilt begrijpen en weten wat het nut of doel is van de opdracht/handeling. Dit is erg belangrijk voor de uitvoering ervan. Aks het totaal plaatje helder is kan de taak opgepakt worden. Je bent dus niet slordig, langzaam, lui of ongemotiveerd. Je wilt vooral duidelijke en een passend compleet totaalplaatje voordat je kunt beginnen.

Binnen het onderwijs en op de werkvloer wordt er nog te weinig rekening gehouden met de neurodivergente breinen. Het onderwijs is vaak talig ingericht wat goed past bij lijn denken,  stap-voor-stap denken en lineair denken wat past bij de linkerhersenhelft.  De meeste onderwijsmethoden en werksituaties zijn hierop afgestemd. De methode bestaat vaak uit veel talige informatie en stap voor stap opdrachten.

Doordat jouw divergente brein andersomdenkt kan het zijn dat je je herkent in de onderstaande punten:

  • Plannen en organiseren: Loop je vast in het regelen van je agenda, doordat je geen overzicht hebt? Vind je het moeilijk om je werk te plannen & organiseren?
  • (Examen) opdrachten: Vind je het lastig de gehele opdracht stap voor stap uit te werken, hoofd- en bijzaken te scheiden? Krijg je de tekst niet op papier, maar kun je het wel verwoorden. Je opdrachten zijn veel te gedetailleerd. Wil je weten waar je recht op zou kunnen hebben als toets- en examenaanpassingen?
  • Stress, overprikkeling en communicatie: Ervaar je overprikkeling, stress, onzekerheid en faalangst? Vind je het lastig om te communiceren en je verhaal duidelijk over te brengen? Worden je oplossingen niet gehoord? Heb je het gevoel je altijd te moeten aanpassen? Vind je het moeilijk om een ander om hulp te vragen?
  • BPV: Is je werkplek/stageplek passend bij jou? Heb je ondersteuning nodig bij het kennismakingsgesprek of de begeleidingsgesprekken?

Ik werk ook met de methode Prikkelprofiel om zo jouw overprikkeling in kaart te brengen en je handvatten te geven om de stress te verlagen en zo weer in veiligheid te komen waardoor denken/leren weer mogelijk is. Daarnaast werk ik ook met het stressreductieprogramma van HeartMath Benelux werken aan veerkracht.

We kunnen samen kijken wat de mogelijkheden zijn die ik jou kan aanbieden bij de problemen die jij ervaart.

Individuele begeleiding

Loop je vast in het MBO of op je werkplek? Ervaar je veel stress en ben je uit balans.

Training (onderwijs)teams en leidinggevenden

Loop je er als (onderwijs)team tegenaan dat studenten/collega’s een anders denkend brein hebben en daardoor andere behoefte of mogelijkheden nodig hebben?

Coaching voor zorg/onderwijs professionals

Werk je als zorg of onderwijsprofessional? Dan weet je dat je uitdagend en complex werk hebt. Daardoor ervaar je misschien veel stress en is het zinvol om meer handvatten hebben om met deze stress om te gaan en meer veerkracht op te bouwen. Ook bij het re-integreren op de  werkvloer heb je behoefte aan coaching gebruiken.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken neem dan contact op met mij via dit formulier. Je kunt aangeven op welke manier je graag door mij benaderd wilt worden.